หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ มาตรการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) พ.ศ.2566

มาตรการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) พ.ศ.2566

749
0

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19)ยังมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผกระทบในการดำเนินชีวิตประจำวันของสมาชิกบางส่วน ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ออมทรัพย์ครูสตูล จํากัด ชุดที่ 57 ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2565 ได้มีมติเพื่อเป็นมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกที่ได้รับผลกระทบ

อ่านรายละเอียดที่นี่ >>มาตรการช่วยเหลือสมาชิก (COVID-19) พ.ศ.2566
อ่านรายละเอียดที่นี่ >>คำร้องของดส่งเงินต้น