หน้าแรก ศูนย์ประสานงานสมาคม สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก ให้แก่ ครอบครัว นายปรีชา ขวัญซ้าย

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก ให้แก่ ครอบครัว นายปรีชา ขวัญซ้าย

1135
0

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 นายสะอาด อุสมา ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด แทนนายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด สมาคมที่ 1 และ สมาคมที่ 2 มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก ให้แก่ ครอบครัว นายปรีชา ขวัญซ้าย จำนวน 235,652 บาท และ 75,520 ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ชั้น 2