หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ขยายเวลาการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ สังกัดกลุ่มข้าราชการบำนาญ

ขยายเวลาการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ สังกัดกลุ่มข้าราชการบำนาญ

962
0

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ได้มีประกาศ เรื่อง การเลือกตั้งผู้แทนสหกรณ์ ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2565 โดยให้สมาชิกแต่ละกลุ่มดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกให้แล้วเสร็จ และส่งรายชื่อผู้แทนถึงสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 นั้น

อ่านรายละเอียดที่นี่ >>ประกาศขยายเวลาการเลือกตั้งบำนาญ 65
อ่านรายละเอียดที่นี่ >>ใบสมัครข้าราชการบำนาญ 2565
อ่านรายละเอียดที่นี่ >>ปฏิทินเลือกตั้งผู้แทนบำนาญ 2565