หน้าแรก มอบเงินเกี่ยวกับสวัสดิการ มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับศพสมาชิกและครอบครัวสมาชิก (บิดาสมาชิกเสียชีวิต) ให้แก่ นางมะลิวรรณ หนูเจริญ

มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับศพสมาชิกและครอบครัวสมาชิก (บิดาสมาชิกเสียชีวิต) ให้แก่ นางมะลิวรรณ หนูเจริญ

261
0

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยนางถิรนันท์ ทองจำรูญ กรรมการ มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับศพสมาชิกและครอบครัวสมาชิก (บิดาสมาชิกเสียชีวิต) ให้แก่ นางมะลิวรรณ หนูเจริญ จำนวนเงิน 5,000 บาท ณ วัดอุใดเจริญ (ผัง 34) ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จังหวัดสตูล