หน้าแรก ข่าวสมาคมฌาปนกิจ มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ครอบครัว นายสมชาย เส้งทับ

มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ครอบครัว นายสมชาย เส้งทับ

279
0

ในวันอังคาร ที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ด้วยน.ส.ขวัญใจ กาญจนประพันธ์ ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด
เป็นตัวแทนสมาคมฌาปนกิจฯ สมาคมที่ 1 มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิต
ให้แก่ครอบครัว ‘นายสมชาย เส้งทับ ’ จำนวนเงิน 240,000 บาท