หน้าแรก ข่าวสมาคมฌาปนกิจ ประกาศรายงานการดำเนินการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาคมที่ 1 และ สมาคมที่ 2 ประจำปี 2566 และการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า เพื่อคงสภาพสมาชิก ประจำปี 2567

ประกาศรายงานการดำเนินการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาคมที่ 1 และ สมาคมที่ 2 ประจำปี 2566 และการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า เพื่อคงสภาพสมาชิก ประจำปี 2567

342
0

ด้วยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ขอรายงานการดำเนินการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 – 30 พฤศจิกายน 2566 ประจำปี 2566 และการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าเพื่อคงสภาพสมาชิก ประจำปี 2567 โดยกำหนดชำระเงินสด ตั้งแต่ วันที่ 2 – 16 มกราคม 2567 (สำหรับสมาชิกหักปันผลทางสหกรณ์ฯ จะหักปันผลของสมาชิกโดยอัตโนมัติ) โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

 

 

อ่านรายละเอียดที่นี่ >> ประกาศรายงานการดำเนินการ และการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า เพื่อคงสภาพสมาชิก ประจำปี 2567    ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาคมที่ 1

อ่านรายละเอียดที่นี่ >>ประกาศรายงานการดำเนินการ และการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า เพื่อคงสภาพสมาชิก ประจำปี 2567    ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาคมที่ 2