หน้าแรก ข่าวสมาคมฌาปนกิจ มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ครอบครัว นายชลภาม สุริยะกานนท์

มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ครอบครัว นายชลภาม สุริยะกานนท์

124
0

ในวันอังคาร ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 ด้วยคณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจฯ สมาคมที่ 1           มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ครอบครัว ‘นายชลภาม สุริยะกานนท์’