หน้าแรก ข่าวสมาคมฌาปนกิจ ประกาศรายชื่อผู้แจ้งความประสงค์ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจําปี 2566 สมาคมฌาปนกิจฯ ที่ 1 และ 2

ประกาศรายชื่อผู้แจ้งความประสงค์ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจําปี 2566 สมาคมฌาปนกิจฯ ที่ 1 และ 2

717
0

ด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด และ คณะกรรมการบริหารสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด สมาคมที่ 2 มีมติให้ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566
ใน วันเสาร์ ที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2567 สมาคมที่ 1 : เวลา 09.30 – 12.00 น. และ สมาคมที่ 2 : เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมกาหลง วิทยาลัยชุมชนสตูล อ.เมืองสตูล จ.สตูล ทั้งนี้ โดยเปิดแจ้งความประสงค์ลงทะเบียนได้ตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 – 23 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมาแล้ว
จึงขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด สมาคมที่ 1 และ สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด สมาคมที่ 2 เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้นต่อไป โดยสมาชิกสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ทาง www.stt-coop.com หรือ Scan QR Cord

อ่านรายละเอียดที่นี่ >>ประกาศรายชื่อ สมาคมที่ 1 – ปี 2566

อ่านรายละเอียดที่นี่ >>ประกาศรายชื่อ สมาคมที่ 2 – ปี 2566

ตรวจสอบลำดับรายชื่อผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่นี่