หน้าแรก ข่าวสมาคมฌาปนกิจ มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ครอบครัว นายสมศักดิ์ หัดดูหมัด

มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ครอบครัว นายสมศักดิ์ หัดดูหมัด

174
0

ในวันศุกร์ ที่ 1 มีนาคม 2567 ด้วย นายไสว สังข์ทอง นายกสมาคมฌาปนกิจฯ สมาคมที่ 1 มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ครอบครัว ‘นายสมศักดิ์ หัดดูหมัด’ จำนวนเงิน 240,000 บาท