หน้าแรก ข่าวสมาคมฌาปนกิจ มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ล่วงหน้าสมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ครอบครัว นายจรูญ สันบู

มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ล่วงหน้าสมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ครอบครัว นายจรูญ สันบู

130
0

ในวันศุกร์ ที่ 15 มีนาคม 2567 ด้วย นายไสว สังข์ทอง นายกสมาคมฌาปนกิจฯ สมาคมที่ 1 มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ล่วงหน้าสมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ครอบครัว ‘นายจรูญ สันบู’ จำนวนเงิน 20,000 บาท