หน้าแรก ศูนย์ประสานงานสมาคม ศูนย์ประสานงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินสงเคราะห์ (สสอค.) ให้แก่ครอบครัว “นายเกื้อ กั้วพานิช”

ศูนย์ประสานงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินสงเคราะห์ (สสอค.) ให้แก่ครอบครัว “นายเกื้อ กั้วพานิช”

90
0

ในวันพุธ ที่ 8 พฤษภาคม 2567 ด้วยนางสาวชลิษา หนุนอนันต์ ผู้ช่วยผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด เป็นตัวแทนศูนย์ประสานงาน สสอค. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ครอบครัว “นายเกื้อ กั้วพานิช” จำนวนเงิน 600,000 บาท