หน้าแรก ศูนย์ประสานงานสมาคม สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินสวัสดิการสมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ ครอบครัว นายเกษม ทองแก้ว

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินสวัสดิการสมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ ครอบครัว นายเกษม ทองแก้ว

709
0

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินสวัสดิการสมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ ครอบครัว นายเกษม  ทองแก้ว อายุ 67 ปี สมาชิกเลขที่ 03692 จำนวนเงิน 200,000 บาท  วันที่ 21 พฤษภาคม 2558 ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ชั้น 2

IMG_7322_resize

IMG_7325_resize