หน้าแรก ศูนย์ประสานงานสมาคม สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินสวัสดิการสมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ ครอบครัว น.ส.นงนุช สามารถ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินสวัสดิการสมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ ครอบครัว น.ส.นงนุช สามารถ

997
0

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินสวัสดิการสมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ ครอบครัว น.ส.นงนุช  สามารถ อายุ 52 ปี สมาชิกเลขที่ 07405 จำนวนเงิน 200,000 บาท  วันที่ 29 มิถุนายน 2558 ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด

IMG_9333_resize

IMG_9335_resize