หน้าแรก ศูนย์ประสานงานสมาคม สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินสวัสดิการสมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ ครอบครัว นางเพลินจิต แต้มเติม

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินสวัสดิการสมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ ครอบครัว นางเพลินจิต แต้มเติม

896
0

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินสวัสดิการสมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ ครอบครัว นางเพลินจิต แต้มเติม อายุ 63 ปี สมาชิกเลขที่ 05985 จำนวนเงิน 200,000 บาท วันที่ 16 กรกฎาคม 2558 ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ชั้น 2
320918_resize

320920_resize