หน้าแรก ศูนย์ประสานงานสมาคม สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินสวัสดิการสมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ ครอบครัว นางมณีรัตน์ ยาหยาหมัน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินสวัสดิการสมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ ครอบครัว นางมณีรัตน์ ยาหยาหมัน

843
0

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินสวัสดิการสมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ ครอบครัว นางมณีรัตน์  ยาหยาหมัน อายุ 57 ปี สมาชิกเลขที่ 04304 จำนวนเงิน 200,000 บาท วันที่ 21 สิงหาคม 2558 ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ชั้น 1

IMG_0563_resize

IMG_0565_resize