หน้าแรก ศูนย์ประสานงานสมาคม สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินสวัสดิการครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ ครอบครัว น.ส.นุจรี เจียงศรีภัณฑ์

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินสวัสดิการครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ ครอบครัว น.ส.นุจรี เจียงศรีภัณฑ์

1216
0

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินสวัสดิการครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ ครอบครัว น.ส.นุจรี  เจียงศรีภัณฑ์  จำนวนเงิน 3,000 บาท วันที่ 24 สิงหาคม 2558 ณ วัดมงคลมิ่งเมือง(ป่าช้าจีน) ต.คลองขุด อ.เมืองสตูล จ.สตูล

IMG_0677_resize

IMG_0681_resize

IMG_0684_resize