หน้าแรก ศูนย์ประสานงานสมาคม สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินสวัสดิการสมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ ครอบครัว นายชอบ เหมะรักษ์

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินสวัสดิการสมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ ครอบครัว นายชอบ เหมะรักษ์

1035
0

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินสวัสดิการสมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ ครอบครัว นายชอบ  เหมะรักษ์ อายุ 83 ปี สมาชิกเลขที่ 04740 จำนวนเงิน 200,000 บาท วันที่ 29 ตุลาคม 2558 ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ชั้น 1

IMG_2008_resize

IMG_2009_resize