หน้าแรก ศูนย์ประสานงานสมาคม สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินสวัสดิการสมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ ครอบครัว นางณัฐริน ชุมน้อย

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินสวัสดิการสมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ ครอบครัว นางณัฐริน ชุมน้อย

911
0

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินสวัสดิการสมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ ครอบครัว นางณัฐริน  ชุมน้อย อายุ 58 ปี สมาชิกเลขที่ 03590 จำนวนเงิน 200,000 บาท วันที่ 30 ธันวาคม 2558 ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ชั้น 1

IMG_4202

IMG_4204