หน้าแรก ศูนย์ประสานงานสมาคม สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินสวัสดิการสมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ ครอบครัว นายกอเฉ็ม เจ๊ะสา

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินสวัสดิการสมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ ครอบครัว นายกอเฉ็ม เจ๊ะสา

1071
0

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินสวัสดิการสมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ ครอบครัว นายกอเฉ็ม  เจ๊ะสา อายุ 36 ปี  จำนวนเงิน 400,000 บาท วันที่ 24 มีนาคม 2559 ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ชั้น 1 โดย ผู้จัดการสหกรณ์ นายอัครินทร์  กุลวัฒน์ธนศิริ

IMG_6005_resize

IMG_6006_resize