หน้าแรก ศูนย์ประสานงานสมาคม สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินสวัสดิการสมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ ครอบครัว นายประเจตน์ จูฑะวนิช

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินสวัสดิการสมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ ครอบครัว นายประเจตน์ จูฑะวนิช

1901
0

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยผู้จัดการ นายอัครินทร์  กุลวัฒน์ธนศิริ มอบเงินสวัสดิการสมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ ครอบครัว นายประเจตน์  จูฑะวนิช จำนวนเงิน 200,000 บาท วันที่ 12 มกราคม 2559 ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด

15970611_1300145113378823_695653429_n

15978766_1300145100045491_1133606247_n