หน้าแรก ศูนย์ประสานงานสมาคม สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินสวัสดิการสมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ ครอบครัว นายทวี แท่งทอง

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินสวัสดิการสมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ ครอบครัว นายทวี แท่งทอง

1853
0

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดย นายสุรทิน  บิลยะแม รองประธานกรรมการ คนที่ 1 มอบเงินสวัสดิการสมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ ครอบครัว นายทวี  แท่งทอง จำนวนเงิน 200,000 บาท วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ชั้น 1

16507537_1322120504514617_1117350615_n_resize

16506947_1322120524514615_364358048_n_resize