หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ สินเชื่อเพื่อช่วยเหลือสมาชิกในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พ.ศ.2564

สินเชื่อเพื่อช่วยเหลือสมาชิกในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พ.ศ.2564

995
0

อาศัยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ชุดที่ 55 ในการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564  ได้กำหนดหลักเกณฑ์โครงการให้สินเชื่อเพื่อช่วยเหลือสมาชิกในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พ.ศ.2564

อ่านรายละเอียดที่นี่ >>สินเชื่อเพื่อช่วยเหลือสมาชิก COVID-19 พ.ศ.2564
อ่านรายละเอียดที่นี่ >>ระเบียบว่าด้วย เงินกู้โครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือสมาชิก COVID19 พ.ศ.2564
ดาวโหลด >>คำขอกู้โครงการสินเชื่อ Covid 2564