หน้าแรก มอบเงินเกี่ยวกับสวัสดิการ มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับศพสมาชิกและครอบครัวสมาชิก (บิดาสมาชิกเสียชีวิต) ให้แก่ นางสารินี โสสนุย

มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับศพสมาชิกและครอบครัวสมาชิก (บิดาสมาชิกเสียชีวิต) ให้แก่ นางสารินี โสสนุย

321
0

วันที่ 2 มีนาคม 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยนายสุไลหมาน ตาเดอิน กรรมการ มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับศพสมาชิกและครอบครัวสมาชิก (บิดาสมาชิกเสียชีวิต) ให้แก่ นางสารินี โสสนุย จำนวนเงิน 5,000 บาท ณ มัสยิดอูบูดียะห์ (ทุ่งโต๊ะฆาต) ควนโต๊ะเหลง ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล