หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมการอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพสมาชิกใหม่ ประจำปี 2564

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมการอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพสมาชิกใหม่ ประจำปี 2564

867
0

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2563 อนุมัติดำเนินจัดการอบรมภายใต้โครงการ“เสริมสร้างศักยภาพสมาชิกใหม่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด” ประจำปี 2564  เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการต่างๆของสหกรณ์ แก่สมาชิกใหม่ที่ยังไม่ได้ผ่านการอบรม โดยเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันที่ 1-19 มีนาคม พ.ศ.2564 ที่ผ่านมานั้น ในการนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้ยืนยันการรับสิทธิเข้าร่วมโครงการดังกล่าว

อ่านรายละเอียดที่นี่>>รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมการอบรมสมาชิกใหม่ ประจำปี 2564