หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ที่ 1 ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563

ขอเชิญสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ที่ 1 ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563

873
0

ด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ได้มีการประชุม เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 มีมติให้ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 โดยกำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ในวันเสาร์ ที่ 24 เมษายน พ.ศ.2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศรีพิมาน โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับที่จะต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีไม่เกิน 120 วัน นับแต่วันสิ้นปี

จึงขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้นต่อไป โดยสมาชิกสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ทาง www.stt-coop.com

อ่านรายละเอียดที่นี่>>รายชื่อสมาชิกบำนาญ ประชุมใหญ่สามัญ 2563
อ่านรายละเอียดที่นี่>>รายชื่อสมาชิกหน่วบงาน โรงเรียน ประชุมใหญ่สามัญ 2563