หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์การถอนเงินฝาก

หลักเกณฑ์การถอนเงินฝาก

1488
0

  1. เงินฝากประเภทออมทรัพย์ สมาชิกสามารถถอนเงินผ่านเคาเตอร์การเงินหรือผ่านตู้ ATM ของธนาคาร แต่ต้องมีเงินคงเหลือในบัญชีไม่น้อยกว่า 100 บาท
  2. เงินฝากประเภทออมทรัพย์พิเศษ สมาชิกสามารถถอนได้เดือนละ 3 ครั้ง โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม หากถอนเกินกว่า 3 ครั้ง สหกรณ์จะคิดค่าธรรมเนียมการถอนครั้งที่ 4 และครั้งต่อๆไปในเดือนนั้นๆ ในอัตราร้อยละ 0.2 บาท ของจำนวนเงินที่ถอน แต่ไม่ต่ำกว่า 10 บาท
  3. เงินฝากประเภทออมทรัพย์เพื่ออนาคต สมาชิกสามารถถอนเงินผ่านเคาเตอร์การเงิน แต่ต้องมีเงินคงเหลือในบัญชีไม่น้อยกว่า 500,000 บาท และสามารถถอนได้เดือนละ 3 ครั้ง โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม หากถอนเกินกว่า 3 ครั้ง สหกรณ์จะคิดค่าธรรมเนียมการถอนครั้งที่ 4 และครั้งต่อๆไปในเดือนนั้นๆ ในอัตราร้อยละ 0.2 บาท ของจำนวนเงินที่ถอน แต่ไม่ต่ำกว่า 10 บาท

อ่านรายละเอียดที่นี่>>หลักเกณฑ์การถอนเงินฝาก