หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งอัตราค่าธรรมเนียมบัตรของบัตรเอทีเอ็มสหกรณ์

แจ้งอัตราค่าธรรมเนียมบัตรของบัตรเอทีเอ็มสหกรณ์

1294
0

เนื่องด้วยสหกรณ์ใช้บริการบัตรเอทีเอ็มของธนาคารธนชาต โดยขณะนี้ธนาคารธนชาตได้มีการรวมกิจการกับธนาคารทหารไทย TMB ส่งผลให้จากเดิมที่ไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมกรณีการใช้งานผ่านตู้ของธนชาต เมื่อมีการรวมกิจการพบว่ามีการเก็บค่าธรรมเนียมในการใช้บริการเหมือนกับธนาคารอื่นๆ โดยบัตรเอทีเอ็มของสหกรณ์สามารถใช้ได้ทุกธนาคารและมีการเก็บค่าธรรมเนียม ดังนี้

ถอนเงิน (ออมทรัพย์)

  • ภายในจังหวัด 10 บาท/รายการ
  • ต่างจังหวัด 20 บาท/รายการ

ถอนเงินกู้ สามัญเอทีเอ็ม (กระแสรายวัน)

  • ภายในจังหวัด 10 บาท/รายการ
  • ต่างจังหวัด 20 บาท/รายการ

โอนเงิน

  • น้อยกว่า 10,000 บาท – 25 บาท/รายการ
  • มากกว่า 10,000 บาท – 35 บาท/รายการ

เนื่องจากทางสหกรณ์ไม่ได้รับการแจ้งอย่างเป็นทางการจากทางธนาคาร ในโอกาสนี้ทางสหกรณ์ต้องขออภัยในความไม่สะดวก ที่ไม่ได้แจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับการเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว

ทั้งนี้หากสมาชิกที่อยู่ใกล้หรือสมาชิกที่ไม่ต้องการชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าว สามารถทำรายการถอนเงินฝากได้ที่สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูลทั้ง 2 สาขา