หน้าแรก มอบเงินเกี่ยวกับสวัสดิการ มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับศพสมาชิกและครอบครัวสมาชิก (บิดาสมาชิกเสียชีวิต) ให้แก่ นางรอบีด๊ะ ขาวเฉาะ

มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับศพสมาชิกและครอบครัวสมาชิก (บิดาสมาชิกเสียชีวิต) ให้แก่ นางรอบีด๊ะ ขาวเฉาะ

145
0

วันที่ 20 เมษายน 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยนายนพดล ยังสมัน รองประธานคนที่ 3 นายอาดนหมีด สันมาแอ กรรมการ มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับศพสมาชิกและครอบครัวสมาชิก (บิดาสมาชิกเสียชีวิต) ให้แก่ นางรอบีด๊ะ ขาวเฉาะ จำนวนเงิน 4,000 บาท ณ ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล