Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ATM

 • กู้ได้ 1 เท่าของทุนเรือนหุ้นไม่เกิน 100,000 บาท
 • ชำระเงินต้นไม่ต่ำกว่า 2,500 บาท
 • ต่อสัญญาทุก 2 ปี
 • รับเงินกู้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง โดยไม่ต้องทำสัญญาใหม่

วิธีสอบถามยอดเงินกู้ฉุกเฉิน ผ่านบัตร ATM ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

 1. สอดบัตร/กดรหัสบัตร 4 หลัก
 2. เลือกบริการอื่น ๆ
 3. เลือกสหกรณ์ออมทรัพย์
 4. เลือกสอบถามยอดเงินกู้
 5. แสดงจำนวนเงิน
 6. ต้องการทำรายการต่อเลือก ถ้าต้องการ

วิธีการขอกู้เงินฉุกเฉิน ผ่านบัตร ATM ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

 1. สอดบัตร/กดรหัสบัตร 4 หลัก
 2. เลือกบริการอื่น ๆ
 3. เลือกสหกรณ์ออมทรัพย์
 4. เลือกรับเงินกู้
 5. ระบุจำนวนเงิน
 6. กดถูกต้อง/รอรับเงิน
 7. ต้องการทำรายการต่อเลือก ถ้าต้องการ

Leave a Reply

Share This