การรับสมัครสมาชิก สส.ชสอ.รอบที่ 3/2561 ถึงรอบที่ 2/2562

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จํากัด ได้เป็นศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) ขอความร่วมมือทางโรงเรียนประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิก สส.ชสอ. ร …

แบ่งปันโพสต์นี้:
อ่านรายละเอียดที่นี่

การรับสมัครสมาชิกสามัญ และสมาชิกสมทบ สสอค.

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จํากัด ได้เป็นศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) ขอความร่วมมือทางโรงเรียนประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกสามัญ และสมาชิกสมทบ (1 …

แบ่งปันโพสต์นี้:
อ่านรายละเอียดที่นี่

แจ้งกำหนดอัตราเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ สำหรับปีบัญชี 2561 สสอค. และ สส.ชสอ.

  ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ได้เป็นศูนย์ประสานงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แ …

แบ่งปันโพสต์นี้:
อ่านรายละเอียดที่นี่

รับสมัครสมาชิก สส.ชสอ. รอบที่ 12/2560 ถึงรอบที่ 2/2561 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 ธันวาคม 2560

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ได้เป็นศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) รับสมัครสมาชิก สส.ชสอ. รอบที่ 12/2560 ถึงรอบที่ 2/2561 รับสมัครตั …

แบ่งปันโพสต์นี้:
อ่านรายละเอียดที่นี่

การรับสมัครสมาชิก สส.ชสอ.กรณีพิเศษ ผู้ที่มีอายุไม่เกิน 60 ปี

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ได้เป็นศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) การรับสมัครสมาชิกกรณีพิเศษ ผู้ที่มีอายุไม่เกิน 60 ปี (นับปี พ.ศ.) …

แบ่งปันโพสต์นี้:
อ่านรายละเอียดที่นี่

แจ้งกำหนดอัตราเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ สำหรับปีบัญชี 2560 สสอค. และ สส.ชสอ.

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ได้เป็นศูนย์ประสานงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) และ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย …

แบ่งปันโพสต์นี้:
อ่านรายละเอียดที่นี่

การรับสมัครสมาชิก สส.ชสอ. รอบที่ 3/2560 รับสมัครวันที่ 1-31 มกราคม 2560

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ได้เป็นศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) ขอความร่วมมือทางโรงเรียนประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิก สส.ชสอ. รอ …

แบ่งปันโพสต์นี้:
อ่านรายละเอียดที่นี่

รับสมัครสมาชิก สส.ชสอ. ประเภทสามัญ และคู่สมรส รอบที่ 8/2559 รับสมัคร วันที่ 1-30 มิถุนายน 2559

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ได้เป็นศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) รับสมัครสมาชิกประเภทสามัญ และ คู่สมรสสมาชิกสามัญ รอบที่ 8/2559 (รับส …

แบ่งปันโพสต์นี้:
อ่านรายละเอียดที่นี่

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ ให้แก่ ครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต คุณแม่นายวินัย ชัยชนะ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ ให้แก่ ครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต คุณแม่นายวินัย  ชัยชนะ จำนวนเงิน 3,000 บาท วันที่ 7 เมษายน 2559 ณ วัดควนกาหลง ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

แบ่งปันโพสต์นี้:
อ่านรายละเอียดที่นี่

รับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สสอค. สมาชิกสามัญ และ สมาชิกสมทบ ประจำปี 2559

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ได้เป็นศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) รับสมัครสมาชิกประเภทสามัญ และ คู่สมรสสมาชิกสามัญ กลุ่มอายุไม่เกิน 50 ปี และ ก …

แบ่งปันโพสต์นี้:
อ่านรายละเอียดที่นี่