Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

ศึกษาดูงานสหกรณ์

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูประจวบคีรีขันธ์ จำกัด วันที่ 22 มีนาคม 2560

นายปรีชา  ดุลยการัณย์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จ ...

Read More »

ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด วันที่ 5 พฤศจิกายน 2559

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยคณะกรรมการฯ ที่ปรึกษา เจ้าหน ...

Read More »

ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด วันที่ 5 พฤศจิกายน 2559

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยคณะกรรมการฯ ที่ปรึกษา เจ้าหน ...

Read More »

ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยคณะกรรมการฯ ที่ปรึกษา เจ้าหน ...

Read More »

ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัด วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยคณะกรรมการฯ ที่ปรึกษา เจ้าหน ...

Read More »

โครงการนำสมาชิกศึกษาดูงานสหกรณ์อื่น ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูประจวบคีรีขันธ์ จำกัด วันที่ 19 ตุลาคม 2559

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด นำโดยนายปรีชา  ดุลยการัณย์ ประธ ...

Read More »

โครงการนำสมาชิกศึกษาดูงานสหกรณ์อื่น ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด วันที่ 17 ตุลาคม 2559

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด นำโดยนายปรีชา ดุลยการัณย์ ประธา ...

Read More »

โครงการนำสมาชิกศึกษาดูงานสหกรณ์อื่น ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จำกัด วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558

โครงการนำสมาชิกศึกษาดูงานสหกรณ์อื่น ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรา ...

Read More »

โครงการนำสมาชิกศึกษาดูงานสหกรณ์อื่น ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558

โครงการนำสมาชิกศึกษาดูงานสหกรณ์อื่น ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศ ...

Read More »

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสงขลา จำกัด ศึกษาดูงานสหกรณ์ วันที่ 22 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุม ชั้น 3

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสงขลา จำกัด เข้าศึกษาดูงานสหกรณ์ออมท ...

Read More »