สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด ได้มาศึกษาดูงาน วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด ได้มาศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ซึ่งทางสหกรณ์ ได้จัดเลี้ยงรับรอง อาหารมื้อเที่ยง ณ ร้านอาหารนกน้ำ วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้ …

แบ่งปันโพสต์นี้:
อ่านรายละเอียดที่นี่

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล นำโดย นายปรีชา ดุลยการัณย์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการ ผู้ช่วยผู้จัดการ ร่วมรับรองการมาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานของ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง จำกัด ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.00 …

แบ่งปันโพสต์นี้:
อ่านรายละเอียดที่นี่

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูประจวบคีรีขันธ์ จำกัด วันที่ 22 มีนาคม 2560

นายปรีชา  ดุลยการัณย์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูประจวบคีรีขันธ์ จำกัด ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานสหกรณ์

แบ่งปันโพสต์นี้:
อ่านรายละเอียดที่นี่

ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด วันที่ 5 พฤศจิกายน 2559

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยคณะกรรมการฯ ที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่ และ ผู้ตรวจสอบกิจการ ศึกษาดูงาน/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด จังหวัดลำพูน วันที่ 5 พฤศจิกายน 2559

แบ่งปันโพสต์นี้:
อ่านรายละเอียดที่นี่

ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด วันที่ 5 พฤศจิกายน 2559

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยคณะกรรมการฯ ที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่ และ ผู้ตรวจสอบกิจการ ศึกษาดูงาน/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 5 พฤศจิกายน 255 …

แบ่งปันโพสต์นี้:
อ่านรายละเอียดที่นี่

ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยคณะกรรมการฯ ที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่ และ ผู้ตรวจสอบกิจการ ศึกษาดูงาน/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559

แบ่งปันโพสต์นี้:
อ่านรายละเอียดที่นี่

ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัด วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยคณะกรรมการฯ ที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่ และ ผู้ตรวจสอบกิจการ ศึกษาดูงาน/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 & …

แบ่งปันโพสต์นี้:
อ่านรายละเอียดที่นี่

โครงการนำสมาชิกศึกษาดูงานสหกรณ์อื่น ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูประจวบคีรีขันธ์ จำกัด วันที่ 19 ตุลาคม 2559

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด นำโดยนายปรีชา  ดุลยการัณย์ ประธานกรรมการ นำสมาชิกเข้าศึกษาดูงานสหกรณ์อื่น ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูประจวบคีรีขันธ์ จำกัด วันที่ 19 ตุลาคม 2559 เวลา 11.30 น. – 12.00 น. เพ …

แบ่งปันโพสต์นี้:
อ่านรายละเอียดที่นี่

โครงการนำสมาชิกศึกษาดูงานสหกรณ์อื่น ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด วันที่ 17 ตุลาคม 2559

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด นำโดยนายปรีชา ดุลยการัณย์ ประธานกรรมการ นำสมาชิกเข้าศึกษาดูงานสหกรณ์อื่น ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด วันที่ 17 ตุลาคม 2559 เวลา 15.00 น. – 17.00 น. เพื่อแลกเปลี่ …

แบ่งปันโพสต์นี้:
อ่านรายละเอียดที่นี่

โครงการนำสมาชิกศึกษาดูงานสหกรณ์อื่น ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จำกัด วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558

โครงการนำสมาชิกศึกษาดูงานสหกรณ์อื่น ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จำกัด วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 โดยได้เข้าศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จำกัด เวลา 15.30 – 17.00 น.

แบ่งปันโพสต์นี้:
อ่านรายละเอียดที่นี่