Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

เงินกู้พิเศษ

  • ผู้กู้ต้องเป็นสมาชิกมาแล้ว 3 เดือน สำหรับสมาชิกที่ลาออกแล้วสมัครใหม่ต้องเป็นสมาชิกมาแล้ว 12 เดือน
  • สามารถใช้ หลักทรัพย์ที่ดิน ซึ่งเป็นโฉนด หรือ น.ส.3 ก. ค้ำประกันได้ ในวงเงิน 80 % ของราคาประเมิน
  • ชำระคืนไม่เกิน 240 งวด กรณีมีหนี้เก่าต้องผ่อนชำระไม่น้อยกว่า24 งวด จึงจะกู้ใหม่ได้

เงินกู้ในหุ้น

  • กู้ได้ 90% ของเงินค่าหุ้นที่มี
  • ชำระคืนไม่เกิน 200 งวด

 

### เงินกู้พิเศษ กู้ได้ไม่เกิน 3,000,000 บาท (3 ล้านบาท) ###

Leave a Reply

Share This