มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2561 ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคสตูล

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดย นายนายอัครินทร์ กุลวัฒน์ธนศิริ ผู้จัดการ มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา ที่เรียนดี ประพฤติดีและขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา ประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดี ที่ 14 มิถุ …

แบ่งปันโพสต์นี้:
อ่านรายละเอียดที่นี่

โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา มอบเงินให้กับ วัดวังสายทอง อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล

วันที่ 21 พฤษภาคม นายสะอาด อุสมา ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด คณะกรรมการ และที่ปรึกษา ได้มอบเงินในโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาของสหกรณ์ฯ ให้กับ วัดวังสายทอง อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล

แบ่งปันโพสต์นี้:
อ่านรายละเอียดที่นี่

งานสัมมนาประชุมใหญ่ ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้ วันที่ 12 พฤษภาคม 2561

ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้ เป็นกิจกรรมเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างสหกรณ์ฯ ต่างๆในภาคใต้ ซึ่งปีนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด เป็๋นเจ้าภาพ โดย นายสะอาด อุสมา ประธานสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธ …

แบ่งปันโพสต์นี้:
อ่านรายละเอียดที่นี่

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2561

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด จัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 ในวันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 น.ณ หอประชุม 100 ปี โรเงรียนสตูลวิทยา อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล โดยมี นายอดินันท์ ปากบารา ผู้ …

แบ่งปันโพสต์นี้:
อ่านรายละเอียดที่นี่

ลงคะแนนสรรหาประธานกรรมการและกรรมการ หน่วยสรรหาที่ 1-14 วันที่ 21 มกราคม 2561

วันที่ 21 มกราคม 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด จัดการลงคะแนนสรรหาประธานกรรมการและกรรมการ ในหน่วยสรรหาที่หมดวาระ ประธาน 1 ตำแหน่ง และกรรมการ 7 ตำแหน่ง ณ หน่วยเลือกตั้งที่ได้กำหนด หน่วยสรรหาที่ 1- 1 …

แบ่งปันโพสต์นี้:
อ่านรายละเอียดที่นี่

อบรมสัมมนาผู้แทนสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560

วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 น. – 15.30 สหกรณ์ฯ จัดการอบรมสัมมนาผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ในเรื่องการบริหารกิจการสหกรณ์และเสวนา เรื่อง บทบาทหน้าที่ของการบริหารกิจการสห …

แบ่งปันโพสต์นี้:
อ่านรายละเอียดที่นี่

วันออมแห่งชาติ 31 ตุลาคม 2560 เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ.ภาคใต้

31 ตุลาคม 2560 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ร่วมกับ เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ภาคใต้ จัดกิจกรรมวันออม ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด

แบ่งปันโพสต์นี้:
อ่านรายละเอียดที่นี่

โครงการศึกษาดูงานสหกรณ์อื่น วันที่ 16-19 ตุลาคม ประจำปี 2560

วันที่ 16-19 ตุลาคม 2560 นำสมาชิกเข้าศึกษาดูงานสหกรณ์อื่น ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด และ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด เป็นการจัดประสบการณ์เพื่อการมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลสหกรณ์ให้มีความ …

แบ่งปันโพสต์นี้:
อ่านรายละเอียดที่นี่

การจัดอบรมสมาชิกใหม่ วันที่ 13 ตุลาคม 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด

วันที่ 13 ตุลาคม 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด จัดการอบรมสมาชิกใหม่ ณ สหกรณ์อออมทรัพย์ครูสตูล เพื่อให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสมาชิกใหม่ในเรื่องต่างๆ

แบ่งปันโพสต์นี้:
อ่านรายละเอียดที่นี่

สวัสดิการสมาชิกเกษียณอายุและลาออกจากราชการ ประจำปี 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด

วันที่ 25 กันยายน 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด จัดโครงการ สวัสดิการสมาชิกเกษียณอายุและลาออกจากราชการ ประจำปี 2560 โดยจะมีการมอบสวัสดิการให้แก่สมาชิกสหกรณ์และร่วมรับประทารอาหาร ณ นกน้ำรีสอร์ท ตำบล …

แบ่งปันโพสต์นี้:
อ่านรายละเอียดที่นี่