Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

ภาพข่าวและกิจกรรม

การจัดอบรมสมาชิกใหม่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด วันเสาร์ ที่ 5 สิงหาคม 2560

การจัดอบรมสมาชิกใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ...

Read More »

กิจกรรมการระดมทุนและกิจกรรมการประกวดต่างๆ 55 ปี แห่งการออม

วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ณ สํานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จําก ...

Read More »

จัดงานวันซาลามัตฮารีรายา (อีดิ้ลฟิตรี) ประจำปี 2560 สตูล อีดิ้ลฟิตรีโอเพ่นเฮ้าส์ ครั้งที่ 4

วันนี้ (28 มิ.ย.60) นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการ จ ...

Read More »

รินน้ำใจสู่เด็กกำพร้า ซับน้ำตาในวันอีด ครั้งที่ 8 เพื่อมอบเสื้อผ้ารายอชุดใหม่ให้น้องๆ มุสลิมไว้สวมใส่เฉลิมฉลองใน วันตรุษอีดิ้ลฟิตริ

วันนี้ (14 มิ.ย. 60) นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจ ...

Read More »

กําหนดจัดอบรมสมาชิกใหม่ ในวันเสาร์ ที่ 3 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมสํานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จํากัด

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จํากัด กําหนดจัดอบรมสมาชิกใหม่ ใน ...

Read More »

ประชุมเชิงปฎิบัติการ วิเคราะห์แผนงาน/โครงการ/แผนงบประมาณ ปี 2560 สู่การปฎิบัติการ วันที่ 4-6 มีนาคม 2560

ประชุมเชิงปฎิบัติการ วิเคราะห์แผนงาน/โครงการ /แผนงบประมาณ ปี ...

Read More »

วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ โรงงานแปรรูปยางพารา ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล จำกัด

วันนี้ (26 กุมภาพันธ์ 2560) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล ร่วมกั ...

Read More »

การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559 สหกณณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560

การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559 สหกณณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ...

Read More »

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดย นายปรีชา ดุลยการัณย์ ประธานกรรมการ เข้ารับโล่เกียรติคุณ ในกิจกรรมวันครู

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดย นายปรีชา  ดุลยการัณย์ ประธา ...

Read More »

ลงคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ประจำปี 2560 ณ หน่วยเลือกตั้งที่กำหนด

ลงคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ประ ...

Read More »