32 C
Satun
วันอาทิตย์, กันยายน 19, 2021

ข่าวประชาสัมพันธ์

แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประจำปี 2564

0
เพื่อให้การดำเนินการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด เป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 43(9) และมาตรา 50 และข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด พ.ศ.2555 หมวด 8 ข้อ73 และระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ว่าด้วยการสรรหากรรมการดำเนินการ พ.ศ.2559 ข้อ 5 มติคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ชุดที่ 55...

ภาพข่าวและกิจกรรม

ข่าวศึกษาดูงานสหกรณ์

มอบเงินเกี่ยวกับสวัสดิการ

ศูนย์ประสานงานสมาคม

ข่าวสมาคมฌาปนกิจ

:: สภาพอากาศในจังหวัดสตูล ::

Satun
broken clouds
29 ° C
29 °
27.8 °
73 %
2.3kmh
78 %
อาทิตย์
30 °
จันทร์
27 °
อังคาร
26 °
พุธ
27 °
พฤหัส
30 °