ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพข่าวและกิจกรรม

มอบเงินสนับสนุน สมาคมข้าราชการบำนาญการศึกษาจังหวัดสตูล

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยนายสะอาด  อุสมา ประธานกรรมการ ได้ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สมาคมข้าราชการบำนาญการศึกษาจังหวัดสตูล วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00 น. ณ โรงแรมพินนาเคิลวังใหม่ อ.เมืองสตูล พร้อมมอบเงินสนับสนุนแก่สมาคมฯ

มอบเงินสนับสนุน การจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับสหกรณ์ เครือข่ายชัยพัฒน์

วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดย นายสะอาด อุสมา ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล ได้เดินทางเข้าร่วมประชุม ณ โรงเรียนบ้านไทรงาม เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับสหกรณ์ฯ แก่สมาชิก และมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมให้ทางเครือข่ายชัยพัฒน์ ...

ศึกษาดูงานสหกรณ์

กิจรรมศึกษาดูงานสหกรณ์อื่นของผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้แทนสมาชิก

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด กำหนดจัดกิจรรมศึกษาดูงานสหกรณ์อื่นของผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้แทนสมาชิก ระหว่างวันที่ 23-25 ตุลาคม 2561 โดยกำหนดศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จำกัด ร่วมรัปประทานอารหารว่าง บรรยากาศในห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จำกัด นายสะอาด อุสมา ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด พูดกล่าวทักทาย มอบของที่ระลึกแก่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จำกัด มอบของที่ระลึกแก่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จำกัด ร่วมถ่ายรูปหน้าสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จำกัด  

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด ได้มาศึกษาดูงาน วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด ได้มาศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ซึ่งทางสหกรณ์ ได้จัดเลี้ยงรับรอง อาหารมื้อเที่ยง ณ ร้านอาหารนกน้ำ วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป โดยมีนายสะอาด อุสมา ประธานกรรมการ คณะกรรมการ ผู้ช่วยผู้จัดการและเจ้าหน้าที่...

ข่าวสมาคมฌาปนกิจ

ฌาปนกิจสงเคราะห์ศพ

ข่าวสวัสดิการสมาชิก