ข่าวประชาสัมพันธ์

การจัดจ้างยามรักษาความปลอดภัยสำนักงานสหกรณ์

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ มีมติให้สหกรณ์ฯประกาศการจัดจ้างผู้รับจ้างรักษาความปลอดภัย ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ดังมีรายละเอียด ทั้งนี้สามารถยื่นเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 8-20 มกราคม พ.ศ.2563 ในวันและเวลาราชการ อ่านรายละเอียดที่นี่>>การจัดจ้างยามรักษาความปลอดภัยสำนักงานสหกรณ์

ภาพข่าวและกิจกรรม

ข่าวศึกษาดูงานสหกรณ์

เงินสงเคราะห์เกี่ยวกับศพ

สวัสดิการสมาชิกเสียชีวิต

ข่าวสมาคมฌาปนกิจ