24.4 C
Satun
วันอังคาร, กันยายน 29, 2020

ข่าวประชาสัมพันธ์

การสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด

0
ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด จะดำเนินการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2564 และนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 เพื่อเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ผู้ประสงค์จะรับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการฯ ในตำแหน่งที่หมดวาระตามประกาศ ให้สมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายอำนวยการ ชั้น 2 สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ตั้งแต่วันที่ 26-28 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา...

ภาพข่าวและกิจกรรม

ข่าวศึกษาดูงานสหกรณ์

เงินสงเคราะห์เกี่ยวกับศพ

ศูนย์ประสานงานสมาคม

ข่าวสมาคมฌาปนกิจ

:: สภาพอากาศในจังหวัดสตูล ::

Satun
scattered clouds
24.4 ° C
25 °
24 °
100 %
1kmh
40 %
จันทร์
24 °
อังคาร
32 °
พุธ
32 °
พฤหัส
31 °
ศุกร์
32 °