โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา มอบเงินให้กับ วัดวังสายทอง อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล

วันที่ 21 พฤษภาคม นายสะอาด อุสมา ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด คณะกรรมการ และที่ปรึกษา ได้มอบเงินในโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาของสหกรณ์ฯ ให้กับ วัดวังสายทอง อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล

แบ่งปันโพสต์นี้:
อ่านรายละเอียดที่นี่

งานสัมมนาประชุมใหญ่ ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้ วันที่ 12 พฤษภาคม 2561

ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้ เป็นกิจกรรมเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างสหกรณ์ฯ ต่างๆในภาคใต้ ซึ่งปีนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด เป็๋นเจ้าภาพ โดย นายสะอาด อุสมา ประธานสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธ …

แบ่งปันโพสต์นี้:
อ่านรายละเอียดที่นี่

สอบราคาประกันสินเชื่อ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มีความประสงค์ให้บริษัทประกันที่สนใจเสนอราคาการรับประกันสินเชื่อเงินกู้สามัญ โดยมีเงื่อนไขกรมธรรม์และรายละเอียด ดังนี้ ยื่นซองเสนอราคา ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 09. …

แบ่งปันโพสต์นี้:
อ่านรายละเอียดที่นี่

สำนักงาน สกสค. จังหวัดสตูล ร่วมกับโรงพยาบาลศุภมิตรให้บริการผ่าตัดต้อกระจกให้กับผู้ป่วยต้อกระจก

ด้วยสำนักงาน สกสค. จังหวัดสตูล ร่วมกับโรงพยาบาลศุภมิตรเป็นหน่วยบริการรักษาผู้ป่วยต้อกระจกที่ขึ้นทะเบียนกับกรมบัญชีกลาง โดยเปิดดำเนินการให้บริการผ่าตัดต้อกระจกให้กับผู้ป่วยต้อกระจกที่อยู่ในพื้นที่ทุกจั …

แบ่งปันโพสต์นี้:
อ่านรายละเอียดที่นี่

ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด ในวันที่ 2 เมษายน 2561

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ชุดที่ 52 นำโดยนายสะอาด อุสมา ประธานกรรมการ และที่ปรึกษา เดินทางเข้าศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด ในวันที่ 2 เมษายน 2561 ซึ่งจัดเป็นสหกรณ์ที่ป …

แบ่งปันโพสต์นี้:
อ่านรายละเอียดที่นี่

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด ได้มาศึกษาดูงาน วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด ได้มาศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ซึ่งทางสหกรณ์ ได้จัดเลี้ยงรับรอง อาหารมื้อเที่ยง ณ ร้านอาหารนกน้ำ วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้ …

แบ่งปันโพสต์นี้:
อ่านรายละเอียดที่นี่

คณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ชุดที่ 52

ด้วยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ชุดที่ 52 ประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 ได้มีการเลือกตั้งกรรมการตำแหน่งต่างๆ และผลการเลือกตั้งปรากฏ ดังนี้ อ่านรายละเ …

แบ่งปันโพสต์นี้:
อ่านรายละเอียดที่นี่

การจัดจ้างยามรักษาความปลอดภัย สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ประจำปี 2561

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ มิมติให้สหกรณ์ประกาศการจัดจ้างผู้รับจ้างรักษาความปลอดภัย ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาจัดจ้างหรือไ …

แบ่งปันโพสต์นี้:
อ่านรายละเอียดที่นี่

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2561

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด จัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 ในวันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 น.ณ หอประชุม 100 ปี โรเงรียนสตูลวิทยา อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล โดยมี นายอดินันท์ ปากบารา ผู้ …

แบ่งปันโพสต์นี้:
อ่านรายละเอียดที่นี่

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ศพสมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ ครอบครัว นายสวาท ณ นคร

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยนายปรีชา ดุลยการัณย์ ประธานกรรมการ นายบัญญัติ รักศิลป์ รองประธาน นายคะแนน ประทีปวัฒนพันธ์ กรรมการ นายวีระ พ้นภัย กรรมการ และ นายอัครินทร์ กุลวัฒน์ธนศิริ ผู้จัดการ  มอบเ …

แบ่งปันโพสต์นี้:
อ่านรายละเอียดที่นี่