30.8 C
Satun
วันพฤหัสบดี, ตุลาคม 22, 2020

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด

0
ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2562 ได้อนุมัติให้สหกรณ์ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับการเลือกตั้งจากสมาชิกแทนชุดเก่าที่หมดวาระ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของผู้แทนสมาชิก หลักการการดำเนินงานของสหกรณ์ พรบ.สหกรณ์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ในการนี้สหกรณ์ฯ ใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านได้แจ้งให้บุคลากรในหน่วยงานของท่านที่ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นผู้แทนสมาชิกตามรายชื่อที่แนบมาด้วยทราบและเข้าร่วมอบรมสัมมนาในวันเสาร์ ที่ 17 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30-12.00น. ณ หอประชุม 100 ปี...

ภาพข่าวและกิจกรรม

ข่าวศึกษาดูงานสหกรณ์

เงินสงเคราะห์เกี่ยวกับศพ

ศูนย์ประสานงานสมาคม

ข่าวสมาคมฌาปนกิจ

:: สภาพอากาศในจังหวัดสตูล ::

Satun
moderate rain
30.8 ° C
32.8 °
28 °
66 %
2.1kmh
75 %
พฤหัส
30 °
ศุกร์
32 °
เสาร์
32 °
อาทิตย์
31 °
จันทร์
31 °