หน้าแรก แบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์

แบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์

โปรดป้อนอีเมลของคุณเพื่อให้เราสามารถติดต่อกับคุณ
1. จุดเด่นที่ท่านประทับใจจากการให้บริการของสหกรณ์ 2. จุดที่ควรพัฒนาและปรับปรุงของสหกรณ์ 3. ข้อเสนอแนะอื่นๆ