หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ มาตรการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) พ.ศ.2565

มาตรการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) พ.ศ.2565

3050
0

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีแนวโน้มการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็นมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ชุดที่ 56 ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2565

อ่านรายละเอียดที่นี่ >>มาตรการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบ COVID-19 พ.ศ.2565
ดาวโหลดที่นี่ >> คำร้องของดส่งเงินต้น (โครงการช่วยเหลือสมาชิก COVID19) 2565
ดาวโหลดที่นี่>>คำขอและหนังสือกู้เงินโครงการสินเชื่อ (COVID19) พ.ศ. 2565