หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด

ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด

831
0

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด  ได้ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา ประกาศ ณ  วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 และรับสมัครในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม พ.ศ.2565 บัดนี้การรับสมัครแล้วเสร็จ  คณะกรรมการได้ตรวจสอบหลักฐานของผู้สมัครแล้ว มีผู้สมัครที่ได้ยื่นหลักฐาน, เอกสาร และมีคุณวุฒิ ถูกต้องตามประกาศของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด

อ่านรายละเอียดที่นี่ >>ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างสหกรณ์