หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก

การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก

383
0

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 6/2565วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 กำหนดให้มีการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ตามข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์

อ่านรายละเอียดที่นี่ >>หนังสือนำส่งเลือกผู้แทน
อ่านรายละเอียดที่นี่ >>ประกาศการเลือกตั้งผู้แทน
อ่านรายละเอียดที่นี่ >>ใบสมัครผู้แทนสมาชิก
อ่านรายละเอียดที่นี่ >>แบบรายงานผลการเลือกตั้งผู้แทน