หน้าแรก ภาพข่าวและกิจกรรม กิจกรรมอบรมสัมมนาในโครงการบริหารความเสี่ยงสหกรณ์ 2566

กิจกรรมอบรมสัมมนาในโครงการบริหารความเสี่ยงสหกรณ์ 2566

173
0

กิจกรรมอบรมสัมมนาในโครงการบริหารความเสี่ยงสหกรณ์ ในวันเสาร์ – อาทิตย์ ที่ 18-19 มีนาคม 2566 ณ บารารีสอร์ท อำเภอละงู จังหวัดสตูล