หน้าแรก มอบเงินเกี่ยวกับสวัสดิการ ร่วมวางพวงหรีดอาลัย และมอบเงินสวัสดิการให้ครอบครัวสมาชิกที่เสียชีวิต

ร่วมวางพวงหรีดอาลัย และมอบเงินสวัสดิการให้ครอบครัวสมาชิกที่เสียชีวิต

293
0

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยท่านรองประธานกรรมการ และคณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และที่ปรึกษาสหกรณ์ฯ ร่วมวางพวงหรีดอาลัย และมอบเงินสวัสดิการให้ครอบครัวสมาชิกที่เสียชีวิต
มารดาของนางสิทธินี ศรีสงคราม  คุณครูโรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม
ในวันที่ 9 มีนาคม 2567 ณ วัดหน้าเมือง อ.เมืองสตูล จ.สตูล