หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2567

502
0

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ได้เปิดรับสมัครผู้แทนสมาชิกที่สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2567 กิจกรรมศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด วันที่ 1 – 16 เมษายน 2567 ที่ผ่านมานั้น ซึ่งกำหนดศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2567 ในการนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ได้ดำเนินการคัดเลือกตามประกาศเรียบร้อยแล้ว
จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานสหกรณ์ครูศรีสะเกษ จำกัด -ตามไฟล์แนบด้านล่าง

ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมศึกษาดูงานสอ.ครูศรีสะเกษ