หน้าแรก มอบเงินเกี่ยวกับสวัสดิการ มอบสวัสดิการสงเคราะห์ศพครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต สมาชิกหน่วยอำเภอเมืองสตูล

มอบสวัสดิการสงเคราะห์ศพครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต สมาชิกหน่วยอำเภอเมืองสตูล

54
0

ในวันที่ 25 มิถุนายน 2567 ตัวแทนจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ร่วมวางพวงหรีดเคารพศพ และมอบสวัสดิการสมาชิกเสียชีวิต  รายนางรุ่งทิวา การดาสุวรรณ สมาชิกหน่วยเมืองสตูล 2 ณ วัดวังผาสามัคคี อ.ควนกาหลง จ.สตูล