หน้าแรก ศูนย์ประสานงานสมาคม ศูนย์ประสานงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินสงเคราะห์ (สสอค.) ให้แก่ครอบครัว “นางถนอม วรรณศรียพงษ์”

ศูนย์ประสานงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินสงเคราะห์ (สสอค.) ให้แก่ครอบครัว “นางถนอม วรรณศรียพงษ์”

11
0

ในวันพุธ ที่ 10 กรกฏาคม 2567 ด้วยน.ส.ขวัญใจ กาญจนประพันธ์ ผู้จัดการศูนย์ประสานงาน สสอค. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ครอบครัว “นางถนอม วรรณศรียพงษ์”  จำนวนเงิน 600,000 บาท