หน้าแรก สวัสดิการสมาชิกเสียชีวิต สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินสวัสดิการครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ ครอบครัว น.ส.นุจรี เจียงศรีภัณฑ์

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินสวัสดิการครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ ครอบครัว น.ส.นุจรี เจียงศรีภัณฑ์

381

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินสวัสดิการครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ ครอบครัว น.ส.นุจรี  เจียงศรีภัณฑ์  จำนวนเงิน 3,000 บาท วันที่ 24 สิงหาคม 2558 ณ วัดมงคลมิ่งเมือง(ป่าช้าจีน) ต.คลองขุด อ.เมืองสตูล จ.สตูล

IMG_0677_resize

IMG_0681_resize

IMG_0684_resize