การจัดกิจกรรมพบปะสมาชิกเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด นำโดยนายปรีชา  ดุลยการัณย์ เป็นประธาน ในการจัดกิจกรรมพบปะสมาชิกเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559 วันที่ 11 สิงหาคม 2559 ณ นกน้ำรีสอร์ท ตำบลควนโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

IMG_7950_resize

IMG_7951_resize

IMG_7954_resize

IMG_7960_resize

IMG_7961_resize

IMG_7963_resize

IMG_7966_resize

IMG_7973_resize

IMG_7983_resize

IMG_7992_resize

IMG_7997_resize

แบ่งปันโพสต์นี้: