ร่วมกิจกรรม “ปั่นจักรยาน 100 ปี สหกรณ์ไทย เทิดไท้องค์ราชัน” ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด

ขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดสตูล ร่วมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูลและหน่วย งานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์ 100 ปี ซึ่งครบรอบเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา เพื่อเสริมสร้างพลังสามัคคีของขบวนการสหกรณ์ ในจังหวัดสตูล และเป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในปีมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี และโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหามหาราชินี ภายใต้กิจกรรม “ปั่นจักรยาน 100 ปี สหกรณ์ไทย เทิดไท้องค์ราชัน” นำทีมโดย นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่า ราชการจังหวัดสตูล พร้อมด้วยนางฐิตารีย์ รัตนพิเชฏฐัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัด สตูล นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล นายปรีชา ดุลยการัณย์ ประธานคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด และ ประชาชนชาวสตูล กว่า 700 คน ร่วมปั่นจักรยานตามเส้นทางภายในอำเภอเมือง รวมระยะทาง 25กิโลเมตร ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก

นอกจากนั้น ยังมีกิจกรรมปลูกต้นไม้เชิงสัญลักษณ์ของจังหวัด คือ ต้นหมากพลู ตั๊กแตน และไม้สักทอง จำนวน 9 ต้น บริเวณสนามหน้าสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล รวมทั้งมอบรางวัลการประกวดเรียงความแก่นักเรียนที่ส่งเข้าประกวดในหัวข้อ “ พระมหากษัตริย์กับสหกรณ์ไทย” จำนวน 16 รางวัล และมอบทุนการศึกษาให้กับ นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการออมทรัพย์ ออมความดีกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู จำกัด จำนวน 109 ทุน

IMG_9014_resize

IMG_9020_resize

IMG_9045_resize

IMG_9046_resize

IMG_9057_resize

IMG_9075_resize

IMG_9085_resize

IMG_9098_resize

IMG_9111_resize

IMG_9133_resize

IMG_9157_resize

IMG_9160_resize

IMG_9164_resize

IMG_9167_resize

IMG_9177_resize

IMG_9190_resize

IMG_9226_resize

IMG_9260_resize

IMG_9471_resize

IMG_9561_resize

IMG_9603_resize

IMG_9605_resize

IMG_9626_resize

แบ่งปันโพสต์นี้: