หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดการอบรมสัมมนาผู้แทนสมาชิก

ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดการอบรมสัมมนาผู้แทนสมาชิก

29

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด กำหนดจัดโครงการอบรมสัมมนาผู้แทนสมาชิก ในวันเสาร์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 น. นั้น ทางสหกรณ์ใคร่ขอแจ้งเปลี่ยนสถานที่จัดการอบรมสัมมนาผู้แทนสมาชิก จากเดิม ณ หอประชุม วิทยาลัยเทคนิคสตูล อำเภอเมือง จังหวัดสตูล เปลี่ยนเป็น ณ หอประชุม 100 ปี โรงเรียนสตูลวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

อ่านรายละเอียดที่นี่ >> หนังสือเชิญอบรมผู้แทน แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่