หน้าแรก ภาพข่าวและกิจกรรม มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2561 ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคสตูล

มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2561 ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคสตูล

269

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดย นายนายอัครินทร์ กุลวัฒน์ธนศิริ ผู้จัดการ มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา ที่เรียนดี ประพฤติดีและขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา ประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดี ที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00 – 11.00 น. ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคสตูล