หน้าแรก ภาพข่าวและกิจกรรม มอบเงินสนับสนุน การจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับสหกรณ์ เครือข่ายอำเภอมะนัง

มอบเงินสนับสนุน การจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับสหกรณ์ เครือข่ายอำเภอมะนัง

317

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด นำโดย นายสะอาด อุสมา  ประธานกรรมการ  นายฮาหรูน หยังสู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ได้มอบเงินสนับสนุน จำนวน 10,000 บาท ในการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับสหกรณ์ ให้กับสมาชิกหน่วยอำเภอมะนัง เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจในกิจกรรมต่างๆ ของสหกรณ์ และอำนวยความสะดวกกับสมาชิกอย่างสูงสุด วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอมะนัง