หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมโครงการ เสริมสร้างศักยภาพสมาชิกใหม่ ประจำปี 2562

ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมโครงการ เสริมสร้างศักยภาพสมาชิกใหม่ ประจำปี 2562

932

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด  ได้ประกาศเชิญสมาชิกใหม่เข้าอบรมโครงการ “เสริมสร้างศักยภาพสมาชิกใหม่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด” ประจำปี2562 จำนวน 2 รุ่น ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ที่ผ่านมานั้น บัดนี้จึงขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ ตามรายละเอียดดังนี้

อ่านรายละเอียดที่นี่>>ประกาศรายชื่อเข้าร่วมโครงการสมาชิกใหม่